YouTube Vesti

AdSense više neće prikazivati YouTube zaradu

Novina na Adsensu, od DECEMBRA, Adsense više neće prikazivati YouTube Zaradu!

YouTube Vesti | YouTube svet | 13.12.2017

Novina na Adsensu, od DECEMBRA, Adsense više neće prikazivati YouTube Zaradu. Navikli smo da zaradu sa YouTube-a očekujemo svakog petnaestog u mesecu na Adsensu, ali više neće biti tako. Početkom decembra Adsense više neće prikazivati zaradu vašeg kanala.

Zaradu ćete sada pratiti direktno na YouTube, tako što uđete u analitiku kanala.