YouTube Novosti

YouTube LIMITIRA klipove koji prikazuju PRANK-ove odnosno podvale!

Iako se možda čini nepravednim što ne možete nešto da prikažete zbog eventualne reakcije gledalaca, primorani smo da postavimo neke granice kada je reč o sadržaju čija je svrha da podstakne nasilje, odnosno koji podstiče ili ohrabruje opasne ili nezakonite aktivnosti koje sa sobom nose rizik od teških telesnih povreda ili smrti.

YouTube Vesti, YouTube Novosti | 26.01.2019

Zabranjujemo i sadržaj čija je svrha direktna prodaja robe ili usluga koje su regulisane zakonom ili nezakonite, kao i sadržaj sa linkovima ka sajtovima za prodaju takve robe ili usluga. U tu robu i usluge spadaju, između ostalog, droga, lekovi koji se izdaju na recept, alkohol, nikotinski proizvodi, onlajn kazino sajtovi, falsifikovani dokumenti i informacije o ukradenim kreditnim karticama.


Video snimci za koje smatramo da podstiču na opasne ili nezakonite aktivnosti su, između ostalog:

Uputstva za pravljenje bombi
Izazovi koji podstiču radnje sa znatnim rizikom od teške fizičke povrede
Podvale u kojima žrtve smatraju da su u fizičkoj opasnosti
Podvale koje dovode do emotivnog uznemiravanja dece
Konzumiranje teških droga
Ostale radnje koje mogu da dovedu do teških povreda
Video koji prikazuje opasne radnje može da bude dozvoljen ako je njegova primarna svrha da bude obrazovni, dokumentarni, naučni ili umetnički (EDSA) i nije neopravdano eksplicitan. Na primer, vest o opasnostima vezanim za igre davljenja može da bude primerena, ali postavljanje klipova izvan konteksta iz istog dokumentarnog materijala možda neće biti.


Video snimci koji podstiču druge na nasilno ponašanje strogo su zabranjeni na YouTube-u. Ako se u videu traži od ljudi da budu nasilni ili se preti ljudima ozbiljnim nasiljem, biće uklonjen sa sajta.


Veoma smo osetljivi na štetan ili opasan sadržaj sa decom. Ako se u videu prikazuje maloletno lice kako učestvuje u štetnoj ili opasnoj aktivnosti, nemojte da ga postavljate. Da bismo zaštitili decu, video snimke koji sadrže odrasle osobe koje učestvuju u aktivnostima u kojima je veliki rizik od povrede ili smrti možemo da ograničimo prema uzrastu.
 

Šta uzimamo u obzir kad odlučujemo da li da video ograničimo za određeni uzrast ili da izreknemo opomenu

  • Da li sporni čin može da dovede do teške povrede ili smrti.
  • Da li su osobe koje učestvuju u činu obučeni profesionalci koji su preuzeli sve neophodne mere predostrožnosti da ne bi došlo do povreda.
  • Da li čin mogu lako da imitiraju deca.
  • Da li sadržaj može da se koristi za izvršavanje dela teškog nasilja.
  • Da li je priroda otpremljenog materijala obrazovna, dokumentarna, naučna ili umetničkau