IT Svet

Facebook koristi prepoznavanje lica za pristup vašem nalogu

Nakon što je iPhone X-ov Face ID počeo sa eksperimentisanjem tehnike prepoznavanja lica, a sa njim i Android Pay, koji zahteva autentikaciju vašim licem kako biste pristupili programu lojalnosti, Facebook je počeo da uvodi novine među kojima je i ovaj sistem. Kako se navodi u saopštenju tima, tim je počeo sa testiranjem "dodatka za prepoznavanje lica koji bi vam pomogao pri dodatnoj zaštiti vašeg naloga". Ovaj dodatak će biti dostupan isključivo za one korisnike koji se odluče za dodatni sistem zaštite svojih naloga iz kojih su se odlogovali, odmah pored uobičajenoog two-step procesa verifikacije. Sistem je još uvek u fazi testiranja, a čelnici Facebook-a će blagovremeno obavestiti svoje korisnike o daljem razvoju ove tehnike.

IT Svet | IT SVET | 10.10.2017

Nakon što je iPhone X-ov Face ID počeo sa eksperimentisanjem tehnike prepoznavanja lica, a sa njim i Android Pay, koji zahteva autentikaciju vašim licem kako biste pristupili programu lojalnosti, Facebook je počeo da uvodi novine među kojima je i ovaj sistem.

Kako se navodi u saopštenju tima, tim je počeo sa testiranjem "dodatka za prepoznavanje lica koji bi vam pomogao pri dodatnoj zaštiti vašeg naloga".

Ovaj dodatak će biti dostupan isključivo za one korisnike koji se odluče za dodatni sistem zaštite svojih naloga iz kojih su se odlogovali, odmah pored uobičajenoog two-step procesa verifikacije.

Sistem je još uvek u fazi testiranja, a čelnici Facebook-a će blagovremeno obavestiti svoje korisnike o daljem razvoju ove tehnike.