IT Svet

Budućnost hlađenja elektronskih komponenti zahvaljujući Boron-Arsenid kristalu

Upotreba ventilatora (aktivno hlađenje) i vodenog hlađenja će uskoro nestati, zahvaljujući...

IT Svet | IT SVET | 13.07.2018

Upotreba ventilatora (aktivno hlađenje) i vodenog hlađenja će uskoro nestati, zahvaljujući Boron-Arsenid kristalu. Ovaj kristal razvili su istraživači sa Teksas Univerziteta u Dalasu. Taj sastav nije moguće pronaći u prirodi, već mora da se sintetizuje u laboratorijskim uslovima.

Kada se kristal sintetizuje kristal dobija fantastične termalne osobine, sa tim osobinama on mnogo bolje moze da odvodi toplotu sa elektronskih komponenata u odnosu na aktivno i vodeno hlađenje

Proces dobijanja Boron-Arsenid kristala odvija se metodom „transporta hemijskih isparenja“. Ova tehnika kombinuje molekule oba elementa dok se nalaze u gasovitom stanju, pre nego što se ohlade i formiraju male kristale.Ovakav kristal mora da bude kreiran na specifičan način, sa malom gustinom, pa su neophodni strogo kontrolisani uslovi

 Izvor: pcpress.rs |

    Filmovi koji su predvideli budućnost

    Mnoga ostvarenja sedme umetnosti poznata su po tome što su decenijama pre nastaka određenih pojava, donela prilično jasne poruke o njima. Dakle, veliki deo onoga što je predstavljeno na filmskom platnu vezuje se za vizionarsvo, a ovo su samo neka imena sa te liste:...