• Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: Grimm  
Mmedia Mreža/Portal - Forum » Svet Misterija » Urbane legende » Zmaj
Zmaj
Grimm Offline
62 posta
Reputacija: 2
Pokloni: 3
Datum: Petak, 16.11.2018, 14:30 | Post # 1
Zmaj je mitsko biće, uglavnom predstavljeno kao velika zmija ili gmizavac sa magijskim i drugim moćima. Veruje se da su legende o zmajevima nastale nezavisno u raznim kulturama, pa su stoga i predstave o zmaju nešto što zavisi od kulturnog okvira u kome se krećemo.
Dok su u zapadnoevropskoj tradiciji mahom predstavljeni kao zla bića, u Kini su zmajevi generalno dobri.

U slovenskoj mitologiji
-Keltski zmajevi najčešće imaju četiri noge, krila i bljuju vatru. U zapadnoj kulturi se danas ovaj tip zmajeva najčešće podrazumeva pod rečju zmaj uopšte.

U keltskoj mitologiji
-Keltski zmajevi najčešće imaju četiri noge, krila i bljuju vatru. U zapadnoj kulturi se danas ovaj tip zmajeva najčešće podrazumeva pod rečju zmaj uopšte.

U skandinavskoj i germanskoj mitologiji
-Lindvorm izgleda kao veoma velika zmija sa dve ili bez nogu, uglavnom ne bljuje vatru, ne leti i bez krila je (što mu je glavna razlika od Viverna). Simbolizuje kugu, ili ređe rat. Verovalo se da Lindvormi jedu stoku, ali je sa druge strane smatrano da donose sreću onome ko ih vidi. Među najpoznatijim lindvormima je zmaj Fafnir, koga je pogubio legendarni heroj Sigurd.

U hebrejskoj i hrišćanskoj mitologiji
-Zli zmajevi se često javljaju u hriscanskoj mitologiji. u „Otkrivenju Jovanovom“ 12:3-12:4 javlja se crveni zmaj koji ruši zvezde sa neba („I pokaza se drugi znak na nebu, i gle, velika crvena aždaha, koja imaše sedam glava, i deset rogova; i na glavama njezinijem sedam kruna; I rep njezin odvuče trećinu zvijezda nebeskijeh, i baci ih na zemlju.“) kao simboli Satane i palih andjela što se i razjašnjava u 12:9 („I zbačena bi aždaha velika, stara zmija, koja se zove đavo i sotona, koji vara sav vasioni svijet, i zbačena bi na zemlju, i anđeli njezini zbačeni biše s njom“).

Zmajevi u kineskoj mitologiji
-Kineski zmaj u verovanjima simbolizuje sreću i prosperitet, otelotvorenje je kosmičke sile jang i božanstvo je voda. Kinezi sebe smatraju potomcima zmaja. Za razliku od evropskih predstava zmaja kao vatrenog bića, kineski zmajevi su povezani sa vodom i vladaju vodopadima, rekama, morima i jezerima. Oni takođe kontrolišu vreme i izazivaju kiše.
Dodaci: 3815965.jpg (57.2 Kb)
Profil
Mmedia Mreža/Portal - Forum » Svet Misterija » Urbane legende » Zmaj
  • Page 1 of 1
  • 1
Search: