• Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: Grimm  
Vrste sekti/Delovanje sekti
Grimm Offline
62 posta
Reputacija: 2
Pokloni: 3
Datum: Subota, 18.05.2019, 13:47 | Post # 1
Vrste sekti:
Sekti ima raznih, počevši od minornih pojedinaca, grupa od nekoliko pojedinaca, pa do ozbiljnih organizacija sa više milionskim članstvom, kao što su:
-Jehovini svedoci
-Baptisti
-Mormoni
-Iluminati
-Crna ruza
-Subotari
- i razne protestantske denominacije kojih ima preko 30.000 u svetu…

Delovanje sekti:

1.Pojedinacno- Prosečan „vernik“ često nije utvrđen u veri, pojedinci nastupaju sa svojim učenjem, prave psihološki profil „budućeg pripadnika“ svojih redova i kreću u delanje. Na čoveka može uticati prijatelj, rođak, kolega sa posla, nadređeni, bilo ko, čak i sopstveni potomak.
2.Grupe - Često se desi da se više njih okomi na određenog čoveka i tad počinje obrada, vršenje uticaja, pritiska kroz razne manifestacije: pružanje pomoći, materijalne, duhovne, emotivne
3.Organizacije-Organizacije su mnogo ozbiljnija priča i više su posvećeni svome radu, a uz to imaju i jaku podršku, što finansijsku, što sa određenih položaja na kojima se nalaze njihovi sledbenici ili čak vođe (ne znači da uvek imaju sve uslove za dovođenje svojih ljudi na visoke položaje, niti je ovim etiketiran bilo ko).
4.Kreativni rad- U ovo spadaju organizacije koje dele pomoć, pomažu bolesnima, nemoćnima. Organizovanje i registrovanje preko raznih nevladinih organizacija koje se finansiraju ili lično (svaki član daje desetak od svoje plate) ili preko raznih donacija (doniraju imućniji članovi sekte ili novac stiže iz inostranstva preko nevladinih organizacija i raznih pomoći koje su pravno regulisane).
5.Propoved- Odlazak od vrata do vrata po stanovima, kućama, deljenje promotivnog materijala po trgovima u većim gradovima, deljenjem promo materijala čak ispred osnovnih, srednjih škola, pa i fakulteta, organizovanjem raznih verskih tribina pod imenima koja u sebi sadrže „Hrišćanski skup“ ili „Tumačenje Biblije“ ili „Teološka tribina“
6.Javna delatnost- Organizovanje kurseva stranih jezika, časova plesa, joge.

Sedišta svih sekti koja se nalaze u Srbiji su u Beogradu. Postoje, takođe i sedišta u Novom Sadu, Vršcu, Subotici, Čačku, Novom Pazaru, odnosno u svim većim gradovima…

-Ako je neko iz Novog Sada i zna gde je leglo sekti i imao je neki susret sa njima. Pisi te mi na Discord MMedia Mreza nick mi je Grimm.
Profil
  • Page 1 of 1
  • 1
Search: