IT Svet

Šta označavaju oznake: EPC, CR, CPC, PPC, RPM, PPV, PPI, CPM, Impression,  Affiliate Link...?

Mnogi koji rade ili počinju da rade sa nekim oglasnim mrežama, susreću se sa pojedinim oblicima i skraćenicama (EPC, CR, CPC, PPC, RPM, PPV, PPI, CPM, Impression, Affiliate Link...) koje uglavnom ne razumeju, u ovom postu ću Vam objasniti šta to sve znači.

Monetizacija Sadržaja, Online Zarada - Blog, IT Svet | IT SVET | 24.11.2017

Mnogi koji rade ili počinju da rade sa nekim oglasnim mrežama, susreću se sa pojedinim oblicima i skraćenicama (EPC, CR, CPC, PPC, RPM, PPV, PPI, CPM, Impression, Affiliate Link...) koje uglavnom ne razumeju, u ovom postu ću Vam objasniti šta to sve znači.

 

CPA (CPL, PPA, PPL)

Cena po akciji ili Cost Per Action. Izraz označava cenu za koju će navesti posetioca sajta da izvrši željenu akciju. Na primer, željena akcija može biti prodaja proizvoda ili skupljanje kontakt podataka pojedinaca (email, adresa itd.).

Ređe se koriste izrazi CPL (Cost per Lead), PPA (Pay per Action) ili PPL (Pay Per Lead), a koji u principu znače isto što i CPA.

 

CR ili Conversion Rate

Označava broj konverzija u procentima. CR je rezultat podele broja ljudi koji su kliknuli na affiliate link i broja ljudi koji su nakon klika na link izvršili željenu akciju.

Rezultat se izražava u procentima.

Ukoliko je cilj dobiti email adresu posetioca sajta, sajt poseti 100 ljudi, od kojih 5 njih ostavi email adresu (uglavnom u zamenu za nešto, poput besplatnog izveštaja), CR će biti 100 podeljeno sa 5, ili 5%.

 

EPC ili Earnings Per Click (zarada po kliku)

Ovo je prosek zarade po svakom kliku na affiliate link. Na primer, ukoliko se prodaje proizvod čijom prodajom ćemo zaraditi 20$, a proizvod se proda posle svakih 100 klikova, EPC će biti 0.2$. To znači da svaki klik, u proseku, vredi tih 0.2$.

Računa se tako što se zarada podeli sa brojem klikova.

Ova metrika je bitna iz razloga što je na osnovu nje lako zaključiti koji proizvod najbolje prolazi na tržištu koje koristimo. Na primer, neki proizvod će dobro da se prodaje reklamom preko Google AdWords, dok će neki drugi imati bolji EPC reklamom na Facebook Ads platformi.

Drugi razlog zašto je EPC bitna metrika jeste zato što je moguće izračunati da li se uopšte isplati reklamirati proizvod. Ukoliko se za svaki klik na AdWords troši 0.5$, a zarada je 0.2$ po kliku, jasno je da je kampanja na gubitku i da je treba ozbiljno korigovati ili obustaviti.

 

CPC, PPC Cost Per Click ili Pay Per Click (cena po kliku, plaćanje po kliku)

Ovo je model plaćanja oglašavanja kod koga oglašivač plaća svaki put kada posetilac klikne na tekstualni link, baner ili drugi vid oglasa preko internet stranice trećeg lica. Primer može biti oglašavanje na Facebook ili Google AdWords platformama.

Izraz PPC uglavnom se koristi za označavanje ovog modela oglašavanja, dok izraz CPC označava cenu koju plaćamo (po kliku) koristeći ovaj model oglašavanja.

 

Impression (Impresija)

Označava koliko je puta oglas bio prikazan (vidljiv) posetiocima sajta. Kao impresija ili pregled se računa svaki put kada posetilac otvori bilo koju stranicu na sajtu i vidi oglas. U teoriji, ukoliko posetilac pregleda deset stranica na sajtu i svaki put mu se prikaže isti oglas, taj oglas je imao deset impresija.

 

PPV, PPI, CPM, CPI Pay Per View ili Pay Per Impression (plaćanje po pregledu ili po impresiji)

Ovo je model plaćanja oglašavanja pri kojem oglašavač plaća svaki put kada je oglas prikazan posetiocima (jedan prikaz oglasa jeste jedna impresija) na određenoj internet stranici, bez obzira da li je posetilac imao interakciju sa oglasom ili ne. Moguće je da posetilac oglas nije ni primetio.

Svaki put kada otvorimo Facebook sa desne strane monitora prikazuju nam se oglasi koje često ni ne primetimo. Međutim, oglas je imao impresiju, primetili ga mi ili ne.

  • CPM, ili Cost Per Mile, je akronim koji označava cenu oglasa po 1000 impresija.
  • CPI (cost per impression) ili cena po prikazu jeste trošak koji oglašavač snosi kada se treće lice eksponira oglasu.

 

CTR ili Click Trough Rate

Ovo je broj koji se dobije podelom impresija oglasa sa brojem ljudi koji je na oglas kliknulo. Na primer, ukoliko baner ima 1000 impresija, a dvoje ljudi je na njega kliknulo, CTR će biti 0.2%.

 

Cookie

Kada posetilac poseti sajt i klikne na affiliate link, u internet browser (Mozilla, Chrome) smesti se kolačić (cookie) koji prodavcu identifikuje da je stigao preko tog sajta.

Trajanje kolačića na sajtu amazon.com je svega 24 sata, dok je trajanje ClickBank kolačića čak 30 dana.

To znači da će, ukoliko se korisnik kroz 20 dana po poseti sajta ipak odluči za kupovinu, i dalje računati provizija onom vlasniku sajta sa koga je korisnik preuzeo kolačić.

Kod CPA mreža (PeerFly, Maxbounty i drugih) kolačića nema, i za zaradu procenta neophodno je da korisnik izvrši željenu akciju pre nego što ugasi prozor u browser-u na koji je dospeo klikom na affiliate link.

 

Affiliate Link

Personalizovani link pomoću kojega se spajaju posrednik i proizvod zove se affiliate link. Affiliate link možemo poistovetiti sa telefonskim brojem, ukoliko svaki radnik u kompaniji ima svoj lokal ili svoju ekstenziju telefonskog broja (svoj link) koji daje potencijalnim mušterijama. Kada mušterija traži određeni lokal lako je shvatiti posredstvom kojeg radnika je potencijalna mušterija saznala za proizvod kompanije.

 

Clicks

Označava broj klikova na affiliate link.⚠️  Mmedia Mreža magazinski deo je otvorenog tipa i svako ko želi može objaviti članak ili vest. Članci u kojima nije naveden autor objave, mmedia mreža ne može snositi odgovornost za objavljeni sadržaj. U slučaju da naiđete na sadržaj koji iz bilo kog razloga smatrate neprikladnim molimo Vas da nam ga prijavite putem forme na ovom linku.